Zeeuwind Windmolen

Missie & Visie

Vanwege de eindigheid van de aanwezige voorraad fossiele brandstoffen en vanuit de noodzaak om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen, werkt Zeeuwind aan het bevorderen van een efficiënt energiegebruik en het op duurzame wijze produceren van duurzame (elektrische) energie. Dit doel staat in de statuten sinds de oprichting van de vereniging in 1987. Op basis hiervan en de actuele ontwikkelingen is onderstaande missie en visie geformuleerd.

Missie:
Zeeuwind staat met haar leden voor het versnellen van de energietransitie en de maatschappelijke verduurzaming van Zeeland.

Visie:
Dankzij haar leden kan Zeewind investeren in duurzame energieproductie en verduurzaming van en vanuit de Zeeuwse samenleving. Gezamenlijk zoeken we naar innovatieve mogelijkheden om de (zelf) opgewekte energie in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid van de Zeeuwse dorpen. Zeeuwind wil de energietransitie versnellen door zich te mengen in het publieke debat en door actief samen te werken met bedrijven en organisaties. Want alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen.Design & realisatie: Nilsson