Zeeuwind Windmolen

De vereniging

Zeeuwind is een coöperatieve vereniging voor windenergie. Zeeuwind heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Het werkgebied van Zeeuwind is tot nu toe beperkt gebleven tot de provincie Zeeland.

Het ledenbestand van Zeeuwind bestaat voor het merendeel uit particulieren. Daarnaast zijn alle 13 Zeeuwse gemeenten lid, alsmede een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen. Zeeuwind behoort met ruim 2.100 leden tot een van de grootste windcoöperaties in Nederland.

Iedereen die duurzame energie een warm hart toedraagt kan lid worden van Zeeuwind. U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap via deze link.

U bent lid wanneer u het formulier heeft ingevuld en het inschrijfgeld (€ 10,-) heeft overgemaakt. Na een half jaar lidmaatschap verzoekt de coöperatie u een lening te geven. De minimale inleg is € 100,-. Wanneer u besluit geld te lenen aan de coöperatie, schrijft Zeeuwind uw inschrijfgeld bij uw lening bij. Wanneer u geen geld leent aan de coöperatie, wordt uw lidmaatschap beëindigd en vervalt uw inschrijfgeld aan Zeeuwind.

Design & realisatie: Nilsson