Zeeuwind Windmolen

Zeeuwind start "het Zon Offensief Zeeland"

Tezamen met onafhankelijk adviesbureau ECONNETIC heeft Zeeuwind een offensief ingezet om bedrijven in Zeeland aan de groene stroom te krijgen. En niet zomaar groene stroom, maar stroom die door de bedrijven zelf wordt opgewekt. Door slim gebruik te maken van het beschikbare dakoppervlak van bedrijven en deze ruimte te bundelen in projecten, kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare landelijke subsidie. Bedrijven kunnen deelnemen met een minimum van 50 panelen per dak / aansluiting. Daarvoor is pakweg 125m2 (dak)ruimte nodig. Wij starten het offensief in Goes. Als lid kunt u ons helpen dit initiatief tot een succes te maken. Wij hebben een groot aantal ondernemingen in Goes een mailbericht gestuurd met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op volgende week Woensdag 14 september tussen 17.00 en 19.00 uur bij van der Valk in Goes. Maar wij beschikken niet over alle mailadressen en bovendien werkt niets zo sterk als een persoonlijke uitnodiging. Mocht u ondernemers kennen, wilt u hen dan attenderen op deze bijeenkomst? Door op deze wijze onze krachten te bundelen maken we een stevige ‘Zeeuwind’ vuist! Overigens zal het offensief zich niet tot Goes beperken. Binnenkort zullen wij meerdere initiatieven in Zeeland ontplooien. Onder andere via onze site houden wij u op de hoogte!

Design & realisatie: Nilsson