Zeeuwind Windmolen

Lidmaatschap

Wilt u samen met ons Zeeland verduurzamen en een bijdrage leveren aan een leefbare leefomgeving? Dan is lid worden van Zeeuwind iets voor u. U wordt dan mede-eigenaar van de windturbines en zonneparken van Zeeuwind. U zorgt er op die manier ook voor dat een deel van de Zeeuwse huishoudens elektriciteit geleverd krijgt, die op een schone manier is opgewekt.

Lid worden van Zeeuwind
U wordt lid van Zeeuwind door het aanmeldformulier volledig in te vullen. U ontvangt dan van ons informatie over het lidmaatschap en een verzoek om €10, - inschrijfgeld over te maken aan de coöperatie. Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat uw inschrijfgeld bij ons binnen is.

Startlening en winstuitkering
Na een half jaar lidmaatschap zal de coöperatie u verzoeken een verplichte startlening te geven van minimaal €100, - en maximaal €25.000, -. Over deze lening wordt jaarlijks rente uitgekeerd. Meer informatie over de leningsvoorwaarden vindt u hier.

Als er winst gemaakt wordt stelt het bestuur de Algemene Ledenvergadering voor om een deel van de winst uit te keren aan de leden. Naast de rente op uw lening is het dus mogelijk dat u een winstuitkering ontvangt. Over 2016 heeft Zeeuwind €50.000, - aan de leden uitgekeerd. De winstuitkering wordt uitgekeerd over de eerste €1.000,- van de lening, wat over 2016 uitkwam op 3,64%.

Als u lid bent van Zeeuwind
Dan heeft u via ‘Mijn Zeeuwind’ een actueel overzicht van uw lening met de mutaties van het afgelopen jaar (bijstortingen en/of opnames) en het rentebedrag dat is bijgeschreven of uitbetaald. U kunt uw lening op ieder moment verhogen door een extra storting. Ook bent u vrij (een deel van) uw lening op te nemen. Wel is het zo dat het saldo van uw lening minimaal € 100, - moet bedragen om lid te blijven van Zeeuwind.

Zo nu en dan worden er acties georganiseerd, zoals een gezamenlijke inkoopactie zonnepanelen middels 'Het Zon Effect'. Ook in 2018 komt er een vervolg op deze succesvolle actie.

Ledenvergadering en bestuur
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De coöperatie heeft een Raad van Commissarissen en een professionele organisatie met een directeur-bestuurder en medewerkers die de activiteiten van Zeeuwind organiseren en uitvoeren. De bevoegdheden van de ledenvergadering, de RvC en de directeur/bestuurder zijn vastgelegd in de statuten.

Zeeuwind Nieuws
U ontvangt als lid ons blad 'Zeeuwind Nieuws', dat tweemaal per jaar uitkomt. U vindt hierin de uitnodigingen voor de ledenvergadering en de agenda, het jaarverslag, maar ook nieuws over activiteiten, de productiecijfers van onze turbines en zonneparken, jaarcijfers en ander nieuws over de ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland.

Design & realisatie: Nilsson