Zeeuwind Windmolen

Windenergie

Windenergie is een vorm van duurzame energie, het raakt nooit op en is schoon. Daarom past windenergie in ons maatschappelijk streven naar duurzaamheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool dragen niet bij aan een duurzame samenleving. Op dit moment is Europa voor 50% afhankelijk van de import van deze fossiele brandstoffen, deels uit politiek instabiele landen. Als er niets verandert neemt onze afhankelijkheid de komende decennia alleen maar toe. Dat vormt een bedreiging voor onze economische groei en stabiliteit. Bovendien raken deze fossiele brandstoffen op. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang alternatieve technieken voor energieopwekking te ontwikkelen.

In de visie van Zeeuwind past kernenergie daar niet bij. Een kerncentrale stoot weliswaar minder CO2 uit, echter de afvalproblematiek is nog steeds niet opgelost.

Windenergie is de schoonste en beste optie als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze broeikasgassen ontstaan vooral door verbranding van fossiele brandstoffen. 

Nederlandse doelen

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Het kabinet wil van Nederland voor de energievoorziening één van de schoonste en zuinigste landen in Europa maken. Nederland verwacht dan ook te kunnen voldoen aan de EU-doelstelling voor 2020.

Volgens de EU-richtlijnen moet duurzame energie in het jaar 2020 ten minste 20% van Europa’s energieverbruik uitmaken. Nederland heeft een doelstelling van 14% in 2020 opgelegd gekregen. Zeeuwind draagt haar steentje bij aan deze doelstellingen.

Eind 2014 stonden er in Nederland 1989 windturbines op land, met een opgesteld vermogen van 2645 MW. Het kabinet wil de capaciteit van windenergie op land de komende jaren verdubbelen en in 2020 zelfs verdriedubbeld hebben. Dit betekent dat er veel nieuwe grote windturbines bij zullen komen. In de toekomst kan windenergie een grote bijdrage gaan leveren aan onze elektriciteitsvoorziening: tot wel zo’n 50%.

Design & realisatie: Nilsson