Zeeuwind Windmolen

Zonne-energie

De zon is een kosteloze, schone en duurzame energiebron. De hoeveelheid energie die de zon produceert is vele malen groter dan wat we aan energie gebruiken. Het omzetten van die energie naar praktische toepassingen is de uitdaging waar de komende jaren aan gewerkt zal worden.

Naast het directe gebruik van zonne-energie, bijvoorbeeld het direct verwarmen van de woning door zonne-instraling, zijn er twee toepassingen die in Nederland steeds populairder worden: 1. Het maken van warm water met behulp van een zonnecollector en het 2. het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen (PV). Het opwekken van stroom met behulp van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een dak met zonnepanelen behoort steeds meer tot het normale straatbeeld. Dit komt vooral omdat de kostprijs van zonnepanelen sterk is gedaald. De kostprijs van zelfopgewekte zonnestroom is inmiddels lager dan de stroom die u via uw energieleverancier moet inkopen. 

Zeeuwind constateert dat velen de aanschaf van een zonnecollector of een PV-installatie nog steeds een grote stap vinden. Het gebrek aan kennis en het kunnen verkrijgen van betrouwbare informatie is een belangrijke oorzaak van de aarzeling om zonnepanelen aan te schaffen. Zeeuwind ziet het als haar taak bij te dragen aan het verspreiden van die kennis en informatie.

Design & realisatie: Nilsson