Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Geslacht
Postbus 5054
4380 KB Vlissingen
Bezoekadres
Edisonweg 53F
4382NV Vlissingen

Volg ons via social media

51.4540945, 3.592581

Medewerkers

Teus Baars
Teus Baars
Directeur-bestuurder
Teus is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt de coöperatie en haar leden bij de totstandkoming van voor Zeeuwind relevante besluiten. Teus is verantwoordelijk voor het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken.
Marjan Brandes
Marjan Brandes
Manager coöperatie
Marjan zorgt voor het soepel verlopen van de financiële administratie en de ledenadministratie. Ook behartigt Marjan de belangen van de coöperatie, zoals het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het onderhouden van contacten. Daarnaast houdt ze zich bezig met maatschappelijke projecten, zoals verduurzamen woningen en postcoderoosregelingen.
Marco Spaans
Marco Spaans
Projectmanager
Marco doet de planologische voorbereiding en coördineert de realisatie van nieuwe zon- en windprojecten van de vereniging. Hij treedt op als projectleider en vertegenwoordiger van de coöperatie en overlegt met overheden, grondeigenaren en betrokken bedrijven.

Niek Tramper
Niek Tramper
Productiemanager
Niek is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van de aan hem toevertrouwde wind- en zonneparken.
Jochem Compiet
Jochem Compiet
Projectmanager Innovatie
Jochem draagt zorg voor de ontwikkeling van zon op bedrijfsdaken in het project ‘Zon Offensief Zeeland’ dat hij van A tot Z begeleidt. Daarnaast is hij betrokken bij innovatieve initiatieven en biedt hij ondersteuning aan maatschappelijke projecten.
Rogier Polderman
Rogier Polderman
Programmamanager
Rogier zorgt dat het projectenportfolio aansluit bij de visie van Zeeuwind en dat de projecten onderling samenhangen. Ook bewaakt hij de inzet van interne en externe projectmanagers, zodat er goede projecten tijdig worden opgeleverd. Tevens coördineert Rogier ook eigen projecten op het gebied van zon, wind of andere vormen van duurzame energie.
Liesbeth Boogaard
Liesbeth Boogaard
Projectmanager Innovatie
Liesbeth zet zich in voor innovatieve projecten, zoals nieuwe energievormen en slimme samenwerkingsverbanden. Ook houdt zij zich bezig met het projectmanagement van de ontwikkeling van nieuwe windparken. Daarnaast zal zij het beheer van zonneparken voor haar rekening nemen.