Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Geslacht
Postbus 5054
4380 KB Vlissingen
Bezoekadres
Edisonweg 53F
4382NV Vlissingen

Volg ons via social media

51.4540945, 3.592581

Medewerkers

Teus Baars
Teus Baars
Directeur-bestuurder
Teus is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt de coöperatie en haar leden bij de totstandkoming van voor Zeeuwind relevante besluiten. Teus is verantwoordelijk voor het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken.
Marjan Brandes
Marjan Brandes
Manager coöperatie
Marjan zorgt voor het soepel verlopen van de financiële administratie en de ledenadministratie. Ook behartigt Marjan de belangen van de coöperatie, zoals het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het onderhouden van contacten. Daarnaast houdt ze zich bezig met maatschappelijke projecten, zoals verduurzamen woningen en postcoderoosregelingen.
Niek Tramper
Niek Tramper
Productiemanager
Niek is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van de aan hem toevertrouwde wind- en zonneparken.
Marco Spaans
Marco Spaans
Projectmanager
Marco doet de planologische voorbereiding en coördineert de realisatie van nieuwe zon- en windprojecten van de vereniging. Hij treedt op als projectleider en vertegenwoordiger van de coöperatie en overlegt met overheden, grondeigenaren en betrokken bedrijven.

Marco Bouwman
Marco Bouwman
Projectmanager
Marco doet de planologische voorbereiding en coördineert de realisatie van de nieuwe duurzame engergieprojecten van de vereninging, met name wind- en zonprojecten. Tevens treedt hij op als projectleider bij de vervanging en opschaling van bestaande windparken.