Coöperatie

Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie. Ons doel is het gebruik van duurzame energie, zoals zon en wind in Zeeland te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare omgeving.

De gevolgen van het Coronavirus voor Zeeuwind

In lijn met het overheidsbeleid beperkt Zeeuwind het aantal fysieke contactmomenten. Ons kantoor is open, maar met een kleine bezetting. Verder wordt er zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Wij voorzien vooralsnog geen grote vraagstukken voor het beheer van onze wind- en zonneparken. Technisch en operationeel is alles op orde en de overheidsmaatregelen staan een accuraat beheer niet in de weg.
Voor de diverse ontwikkeltrajecten is het beeld wat minder helder. Daar waar wij een beroep moeten doen op externe deskundigheid of ambtelijke medewerking kunnen wij niet uitsluiten dat sprake zal zijn van enige vertraging. Voor zover wij dat nu kunnen overzien zal de financiële impact hiervan beperkt zijn. Maar dat zal natuurlijk mede afhangen van de uiteindelijke duur van de genomen maatregelen.
Samenvattend geldt er een bijzondere situatie, waarvan de impact nu niet goed is te voorspellen. Maar zolang het blijft waaien en de zon blijft schijnen, zullen de effecten voor Zeeuwind te overzien zijn. Wij wensen u allen toe dat de effecten van het coronavirus op gezondheid, economie en sociale contacten snel voorbij zullen trekken en dat wij elkaar spoedig weer in goede gezondheid mogen treffen!

Coorperatie

Meer over Zeeuwind

Zeeuwind wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat Zeeland verduurzaamt en zo een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving. Dat doen we door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren en door ons te richten op besparing. Daarnaast zoeken we naar innovatieve mogelijkheden, zoals nieuwe energievormen en slimme samenwerkingsverbanden en zijn we actief in het publieke debat. Alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen en te zorgen voor maatschappelijke verduurzaming.

Met ruim 2.800 leden is Zeeuwind sinds 1987 uitgegroeid tot een van de grootste energiecoöperaties van Nederland. Onze leden zijn met name particulieren, maar ook alle 13 Zeeuwse gemeenten, een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen zijn lid. 

Samen geven we Zeeland nieuwe energie

Zeeland verduurzamen kunnen we niet alleen. We hebben alle hulp nodig om gezamenlijk over te stappen op nieuwe energie en te zorgen voor maatschappelijke verduurzaming. U kunt vandaag nog lid worden door via onderstaande link het formulier in te vullen en het inschrijfgeld van € 10,- te betalen. Na een half jaar vragen we u om ons een lening te geven van minimaal € 100,-. Uw inschrijfgeld voegen we toe aan uw lening. Als u geen geld leent vervalt uw lidmaatschap en inschrijfgeld.

Lid worden

 

Energie krijgen we samen