Ledenvergadering

Zeeuwind organiseert tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, namelijk in juni en in december.

De volgende Algemene Ledenvergadering is op 24 juni 2020. Deze ALV wordt in de vorm van webinar uitgevoerd.
De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering krijgen de leden via de gedrukte en de digitale versie van Zeeuwind Nieuws.

Hier kunt u het ledenkatern van Zeeuwind Nieuws, juni 2020, downloaden.

Hier kunt u de vooraf gestelde vragen en antwoorden m.b.t. ALV 24 juni 2020, downloaden.

 

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

Lidmaatschap Missie en visie