Ledenvergadering

Zeeuwind organiseert tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering.
De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december 2018.

De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering krijgen de leden via de gedrukte en de digitale versie van Zeeuwind Nieuws.