Ledenvergadering

Zeeuwind organiseert tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, namelijk in juni en in december.

De volgende Algemene Ledenvergadering is op 9 december 2020. Deze ALV wordt in de vorm van webinar uitgevoerd.
De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering krijgen de leden per mail of per post.

 

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

Lidmaatschap Missie en visie