Medewerkers

Maak hieronder alvast digitaal kennis met de directeur-bestuurder en medewerkers van Zeeuwind.
Teus Baars
Teus Baars
Directeur-bestuurder
Teus is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt de coöperatie en haar leden bij de totstandkoming van voor Zeeuwind relevante besluiten. Teus is verantwoordelijk voor het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken.
Marjan Brandes
Marjan Brandes
Manager coöperatie
Marjan zorgt voor het soepel verlopen van de financiële administratie en de ledenadministratie. Ook behartigt Marjan de belangen van de coöperatie, zoals het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het onderhouden van contacten. Daarnaast houdt ze zich bezig met maatschappelijke projecten, zoals verduurzamen woningen en postcoderoosregelingen.
Rogier Polderman
Rogier Polderman
Programmamanager
Rogier zorgt dat het projectenportfolio aansluit bij de visie van Zeeuwind en dat de projecten onderling samenhangen. Ook bewaakt hij de inzet van interne en externe projectmanagers, zodat er goede projecten tijdig worden opgeleverd. Tevens coördineert Rogier ook eigen projecten op het gebied van zon, wind of andere vormen van duurzame energie.
Matthijs Geldof
Matthijs Geldof
Financieel Controller
Matthijs houdt zich bezig met de financiën van de vereniging en verschillende deelnemingen. Hierbij valt te denken aan het opstellen van begrotingen, kwartaal- en jaarrapportages, maar ook het voeren van de financiële administraties. Tevens houdt hij zich bezig met de financiële projectbewaking.
Niek Tramper
Niek Tramper
Productiemanager
Niek is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van de aan hem toevertrouwde wind- en zonneparken.
Anita Verkoeyen
Anita Verkoeijen
Administratief medewerkster
Anita is voor de leden van Zeeuwind het eerste aanspreekpunt. Daarnaast zorgt ze ervoor dat alles op kantoor goed reilt en zeilt.
Jochem Compiet
Jochem Compiet
Projectmanager Innovatie
Jochem draagt zorg voor de ontwikkeling van zon op bedrijfsdaken in het project ‘Zon Offensief Zeeland’ dat hij van A tot Z begeleidt. Daarnaast is hij betrokken bij innovatieve initiatieven en biedt hij ondersteuning aan maatschappelijke projecten.
Liesbeth Boogaard
Liesbeth Boogaard
Projectmanager Innovatie
Liesbeth zet zich in voor innovatieve projecten, zoals nieuwe energievormen en slimme samenwerkingsverbanden. Ook houdt zij zich bezig met het projectmanagement van de ontwikkeling van nieuwe windparken. Daarnaast zal zij het beheer van zonneparken voor haar rekening nemen.
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers
Projectontwikkelaar
Bart houdt zich bezig met de ontwikkeling van zon- en windparken en met innovatieve initiatieven. Zo is hij onder andere bezig met de ontwikkeling van verschillende warmtenetten in de provincie.
Projectmanager Innovatie
Mattijs Mertens
Projectmanager Innovatie
Mattijs werkt aan de verduurzaming van bedrijven met zonne-energie via het project ‘Zon Offensief Zeeland’. Hij heeft een passie voor techniek en verduurzamen en gelooft sterk in decentrale opwekking, waar meerdere energiebronnen ingezet worden.
Joyce Gyselinck
Joyce Gyselinck
Marketing- en communicatieadviseur
Joyce houdt zich bezig met alles wat met marketing en communicatie heeft te maken. Dit doet ze voor Zeeuwind en voor de verschillende initiatieven zoals Zeeuwsestroom en Stichting Energiek Zeeland.