Geef Zeeland nieuwe energie

Zeeuwind werkt hard aan het versnellen van de energietransitie in Zeeland. Wil jij ons helpen om Zeeland nieuwe energie te geven? Kom dan ons energieke team versterken.

Wij zoeken een:

Programmamanager (0,8-1,0 fte).
Kun jij zelfstandig projecten ‘trekken’ en ben jij een deskundige sparringpartner voor onze directeur-bestuurder en een resultaatgerichte coach voor onze collega’s?
Bekijk de volledige vacaturetekst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariëtte Kuipers, HR-consultant, via 06-51 33 97 90 of info@mariettekuipers.com. Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail voor 9 november 2018. 

Projectmanager Innovatie (0,6-1,0fte).
Beschik jij over sociale antennes om nieuwe projecten te ontdekken en verder te ontwikkelen samen met onze leden, externe partners en inwoners van Zeeland?
Bekijk de volledige vacaturetekst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariëtte Kuipers, HR-consultant, via 06-51 33 97 90 of info@mariettekuipers.com. Je sollicitatie ontvangen we graag per e-mail voor 9 november 2018.

Nieuw lid voor de Raad van Commissarissen (per 1-1-2019)
Zeeuwind kent als Governance een Raad van Commissarissenmodel en is binnen Zeeland een belangrijke gesprekspartner bij de invulling van de energietransitie.
Heb je een brede maatschappelijke belangstelling? En ben je deskundig op één van de volgende aandachtsgebieden: ruimtelijke ordening, ontwikkeling en energietransitie?
Bekijk dan de volledige profielschets van de Raad van Commissarissen. Ook kun je de statuten en het reglement inzien voor meer informatie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teus Baars, directeur-bestuurder, via 06-13 95 97 06 of tbaars@zeeuwind.nl Hij ontvangt graag je motivatiebrief met CV.  

Over Zeeuwind

Met ruim 2.400 leden is Zeeuwind de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een van de grootste energiecoöperaties van Nederland. Zeeuwind wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat Zeeland verduurzaamt en zo een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving. Dat doen we door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren en door ons te richten op besparing. Daarnaast zoeken we naar innovatieve mogelijkheden, zoals nieuwe energievormen en slimme samenwerkingsverbanden en zijn we actief in het publieke debat.

Zo werken we aan projecten waarbij industriële restwarmte wordt ingezet om een woonwijk te verduurzamen. Ook ondersteunen we een dorpscoöperatie bij het ontwikkelen van een zonnepark waar dorpsgenoten eigenaar van kunnen worden. En volgen we de ontwikkelingen van energieopslag en waterstofturbines op de voet. Hiervoor  werken we samen met diverse partijen. Want alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen en te zorgen voor maatschappelijke verduurzaming.