Innovaties

Als ervaren energiecoöperatie ondersteunen wij graag innovatie plannen: van initiatieven om CO2 terug te dringen, wijken te verwarmen met aquathermie of warmtenetwerken en een pilot om groene waterstof te produceren. Ook organiseren we sinds 2021 jaarlijks de Zeeuwind Innovatie Challenge. Lees er alles over op deze pagina!

Met koolstofbinding CO2-uitstoot verminderen

In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn. Uiteraard zijn veel bedrijven bezig met het reduceren van de CO2-uitstoot van hun bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd kunnen we kijken naar hoe je de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kunt verminderen. De laatste jaren is er al veel gesproken over Carbon Farming, oftewel het opslaan van extra koolstof in de akkers van agrariërs. Zeeuwind vond het tijd om dit in de praktijk te gaan testen, zodat het als mogelijkheid tot lokale CO2-compensatie kan worden aangeboden aan Zeeuwse bedrijven. 
Bekijk onderstaand filmpje of lees hier meer

Groene waterstof op de Axelse Vlakte

Zeeuwind is van plan een windturbine te realiseren op de Axelse Vlakte in Terneuzen. Daar willen we graag groene waterstof van maken. Hoe? Bekijk dit filmpje:

Kansen voor aquathermie

De Zeeuwse overheden en andere partijen hebben besloten om de ontwikkeling van aquathermie gezamenlijk op te pakken door middel van de Kopgroep Aquathermie. Daarin participeert Zeeuwind samen met het waterschap, de verschillende overheden en bijvoorbeeld partijen als Rijkswaterstaat, HZ University of Applied Sciences en Enduris.
Lees hier meer over de proef in de wijk Malta in Zierikzee.

Zeeuwind Innovatie Challenge

Als energiecoöperatie zetten we ons elke dag samen met onze 2.700 leden in voor de energietransitie. We zien als Zeeuwind helaas vaak dat er een tegenstelling wordt opgeworpen tussen alternatieve energie-opwekking aan de ene kant en behoud van het Zeeuwse landschap aan de andere kant. Wij zijn er juist van overtuigd dat de overstap naar energie uit duurzame bronnen dé manier is om dit landschap duurzaam te behouden. Dus was in 2021 de vraag van de Zeeuwind Innovatie Challenge: hoe kunnen we gemeenschappen in Zeeland met behulp van vernieuwende oplossingen stimuleren hernieuwbare energie op te wekken of te gebruiken én helpen een bijdrage te leveren aan het Zeeuwse landschap? 

Lees hier alles over de Challenge in 2021 of bekijk onderstaand filmpje:

Warmtenetwerken

Warmtebronnen vanuit de omgeving (zoals industriële restwarmte) kunnen worden ingezet voor het verwarmen van de bestaande huizen in de wijk. De afgelopen jaren onderzochten DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Woongoed en  Zeeuwind samen met bedrijven in de directe omgeving van Dauwendaele de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet voor een deel van de wijk Dauwendaele in Middelburg.
Lees hier meer.