Innovaties

Als ervaren energiecoöperatie ondersteunen wij graag innovatie plannen: van initiatieven om CO2 terug te dringen, wijken te verwarmen met aquathermie of warmtenetwerken en een pilot om groene waterstof te produceren.

Met koolstofbinding CO2-uitstoot verminderen

In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn. Uiteraard zijn veel bedrijven bezig met het reduceren van de CO2-uitstoot van hun bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd kunnen we kijken naar hoe je de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kunt verminderen. De laatste jaren is er al veel gesproken over Carbon Farming, oftewel het opslaan van extra koolstof in de akkers van agrariërs. Zeeuwind vond het tijd om dit in de praktijk te gaan testen, zodat het als mogelijkheid tot lokale CO2-compensatie kan worden aangeboden aan Zeeuwse bedrijven. 
Bekijk onderstaand filmpje of lees hier meer

Kansen voor aquathermie

De Zeeuwse overheden en andere partijen hebben besloten om de ontwikkeling van aquathermie gezamenlijk op te pakken door middel van de Kopgroep Aquathermie. Daarin participeert Zeeuwind samen met het waterschap, de verschillende overheden en bijvoorbeeld partijen als Rijkswaterstaat, HZ University of Applied Sciences en Enduris.
Lees hier meer over de proef in de wijk Malta in Zierikzee.

Warmtenetwerken

Warmtebronnen vanuit de omgeving (zoals industriële restwarmte) kunnen worden ingezet voor het verwarmen van de bestaande huizen in de wijk. De afgelopen jaren onderzochten DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Woongoed en  Zeeuwind samen met bedrijven in de directe omgeving van Dauwendaele de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet voor een deel van de wijk Dauwendaele in Middelburg.
Lees hier meer.