36 zonnepanelen voor elektrische deelauto's

Op het E-Mobility Park in Vlissingen heeft Zeeuwind 36 zonnepanelen van 440Wp gerealiseerd. Deze leveren in totaal 15,84kWp op.
E-Mobility Park Vlissingen

Hiermee is de bouw van het park afgerond en kan er ter plekke 75.000 km aan stroom worden opgewerkt voor de elektrische deelauto’s.

Teus Baars van Coöperatie Zeeuwind: “Op de dakconstructie van het E-Mobility Park hebben we via ons project ZonOffensief Zeeland een zonnepanelen installatie gerealiseerd. De zonnepanelen installatie bestaat uit een maatwerk frame die via een klemconstructie bevestigd is aan de dakconstructie. Hierdoor hoefde er minimaal geboord te worden in de dakconstructie en bewaren we één van de belangrijke speerpunten van het ontwerp van de dakconstructie, namelijk dat het cradle-to-cradle is. Op het maatwerk frame liggen 36 zonnepanelen van elk 440Wp vermogen. Met een totaalvermogen van 15,84 kWp kan hiermee jaarlijks een kleine 15.000 kWh opgewekt worden. Daarmee kunnen de elektrische auto’s jaarlijks gezamenlijk 75.000 kilometer rijden. In de ontwerpfase is er bewust voor gekozen om de techniek die komt kijken bij een dergelijke installatie goed zichtbaar te maken. De werkvoorbereiding en realisatie van de zonnepanelen installatie is uitgevoerd door de Saman Groep.”

E-Mobility Park Vlissingen

Op het E-Mobility Park staan vijf laadpalen van AgriSnellaad voor zowel de deelauto’s als bezoekers aan de Kenniswerf. Door het zonnepanelendak kunnen gebruikers van het E-Mobility Park nu ook zien waar de duurzame stroom vandaan komt. Roel Clement van AgriSnellaad hoopt dat meerdere locaties in de toekomst zullen volgen: “Opladen in de Zeeuwse zon is niet alleen iets voor toeristen op het strand. Ook de elektrische auto’s welke opladen bij de laadpalen van AgriSnellaad ontvangen Zeeuwse zon én wind. Wij leveren via de laadpalen duurzame energie van zon én wind opgewekt door de projecten van Coöperatie Zeeuwind. Met dit soort initiatieven als hier op het E-Mobility Park vergroten we letterlijk de zichtbaarheid van de energietransitie. En, door de zeer lokale opwek én afname van duurzame energie dragen we tevens bij aan het Zeeuws Energieakkoord (RES Zeeland)”.

"In 2018 zijn we gestart met het fundament van de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland: het E-Mobility Park, een cralde-to-cradle locatie voor duurzame mobiliteit. Met de plaatsing van de zonnepanelen is het park af. Dit is het startschot voor het tijdperk waarin (bijna) iedere kilometer die wordt gereden ook echt geen CO2 meer uitstoot." Aldus Igor Quik, programmamanager Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland.