Kandidaten bekend: start Challenge Weken Zeeuwind Innovatie Challenge 2021

De Zeeuwind Innovatie Challenge geeft een boost aan innovatieve oplossingen die de waarde van hernieuwbare energie combineren met het Zeeuws landschap. Van de 21 aanmeldingen zijn 9 oplossingen geselecteerd die de komende weken aan de slag gaan met de uitdaging: Hoe kunnen we gemeenschappen in Zeeland met behulp van vernieuwende oplossingen stimuleren hernieuwbare energie op te wekken of te gebruiken en helpen een bijdrage te leveren aan het Zeeuwse landschap?
Zeeuwind Innovatie Challenge

De aanmeldingen voor de Zeeuwind Innovatie Challenge waren heel divers. Van het opwekken van zonne-energie voor de fruitteelt tot het opwekken van energie uit het kanaal. De jury heeft alle aanmeldingen beoordeeld op basis van de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de opwekking van hernieuwbare energie en de impact ervan op het Zeeuwse landschap. Ook is er gekeken of de oplossing in technologisch opzicht vernieuwend is en of het handelingsperspectief biedt aan gemeenschappen op buurtniveau.

Onderstaande selectie gaat deelnemen aan de Challenge Weken en verschillende sessies volgen, onder begeleiding van experts, om hun propositie te versterken. In workshops gaan zij aan de slag met de validatie van hun oplossing, werken zij aan hun waardepropositie en toetsen hun oplossing met verschillende stakeholders op haalbaarheid. Vervolgens is het aan de deelnemers om de jury te overtuigen met een uniek plan.

Tijdens de slotbijeenkomst op 3 juni presenteren de deelnemers hun oplossing aan de jury. De beste oplossing(en) ontvangen een bijdrage om een pilot uit te voeren. In totaal stelt Zeeuwind 30.000 euro beschikbaar in vouchers voor één of meerdere projecten.  

Deelnemers Challenge weken:

  • Jennefer van der Waart en Remco Bruijns – Zeeuwse Slagkracht, energie uit het kanaal
  • Jan Tilgenkamp en Ed de Nijs – Verticale windturbine en zoutbatterij
  • Kees Somers en Guido Pladdet – Wind- en waterwokkel
  • Jos Westerbeke – Overdekte parking zonnepanelen en groot waterbassin met drijvend zonnepark
  • Max Keuzenkamp en Jetse Derks – Zongaard: zonne-energie opwekken met integratie van gewasbescherming
  • Maarten van Oeveren en Eric Caron – Vlagmolen: verticale windmolen
  • Martien Vogelezang – Bos van wind: bos i.c.m. windturbines
  • Wiebe Radstake – Groene Zeeuwse Compagnie: schepen met elektromotoren
  • Joran de Witte – Zonnetribune sportvelden

Op de website van de Zeeuwind Innovatie Challenge staat een omschrijving van de oplossingen, bekijk hier.