Koning Willem-Alexander spreekt met Teus Baars van Zeeuwind

Dinsdag 23 maart bezocht koning Willem-Alexander Zeeuws-Vlaanderen. Daar sprak hij met diverse grootbedrijven en met vertegenwoordigers van het MKB in Zeeland. Ook Teus Baars van Zeeuwind was hierbij uitgenodigd.
Koning spreekt Zeeuwind

Veel innovaties ontstaan vanuit het MKB, zo ook rond het inzetten van waterstof binnen de energietransitie. De koning is geïnformeerd over initiatieven op het gebied van de inzet van waterstof in de bebouwde omgeving, in de binnenscheepvaart en ten behoeve van de zware transportbewegingen in de Kanaalzone.

Teus Baars licht toe: “Zeeuwind wil in de Kanaalzone een windturbine plaatsen specifiek voor van de productie van groene waterstof. Hiermee kan het op te zetten waterstoftankstation voor scheepvaart en wegtransport worden voorzien van echt duurzame waterstof. Vanuit het MKB is erop aangedrongen de agenda’s van MKB en grootbedrijf meer met elkaar te verbinden. Zo zal de waterstofwindturbine in eerste instantie te veel groene waterstof produceren voor het MKB. Als dit overschot kan worden ingezet in het grootbedrijf, dan zijn de kosten van het initiatief gedekt. Op dezelfde manier kan worden gedacht over de bouw van elektrolyzers langs het overbelaste netwerk op Schouwen-Duiveland en Tholen. Plannen voor duurzame elektriciteitsproductie in dit gebied – die momenteel vanwege netwerkproblemen niet kunnen worden gerealiseerd – komen binnen bereik als we de duurzame elektriciteit omzetten in waterstof voordat het de elektronische snelweg op wordt gestuurd. De geproduceerde duurzame waterstof kan geweldig worden ingezet bij het grootbedrijf.”

Foto: PZC