Nieuwe obligatielening Windpark Krammer

Windpark Krammer gaat in deze maand opnieuw obligaties uitgeven. Omwonenden en leden van Zeeuwind en Deltawind krijgen met voorrang de mogelijkheid om te investeren in Windpark Krammer. Inschrijvers uit de voorranggroepen betalen géén transactiekosten. En u kunt al vanaf € 500 meedoen. Belangrijk! Deze uitgifte van obligaties staat los van de eerdere obligatielening (2018). En staat ook los van eventuele obligaties die u al heeft bij Deltawind of Zeeuwind.
Windpark Krammer luchtfoto

Prospectus
Op vrijdag 21 mei 2021 wordt de prospectus gepubliceerd. Die kunt u op deze pagina downloaden. Let op! De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties. Iedere beslissing om in obligaties te beleggen moet zijn gebaseerd op een bestudering van het gehele prospectus. 

Digitale informatiebijeenkomst
Om u uitgebreid te informeren is er op 26 mei om 20.00 uur een digitale informatiebijeenkomst over de obligatie-uitgifte. Die is aansluitend aan de bijeenkomst van Zeeuwind over de statutenwijzigingen (van 19.00 - 20.00 uur). Op 26 mei krijgt u een toelichting op de stand van zaken en de achtergrond van de obligatie-uitgifte, uitleg over de prospectus en het inschrijfproces. De informatiebijeenkomst is live te volgen via deze livestream. Tijdens de uitzending is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Inschrijfperiode
Wilt u investeren in Windpark Krammer en u inschrijven voor de obligatielening? Dat kan van 28 mei (om 10.00 uur) tot en met 11 juni 2021. Inschrijven kan via de projectpagina van duurzaaminvesteren.nl

Vragen
Heeft u vragen? Stuur deze dan rechtstreeks naar Windpark Krammer via dit speciale mailadres.