Voor het eerst in 35 jaar een hybride algemene ledenvergadering

Op 29 juni 2022 vond voor het eerst in 35 jaar een hybride algemene ledenvergadering plaats van Zeeuwind. De ledenvergadering was zowel fysiek als digitaal bij te wonen en voor beide opties hadden we een mooie opkomst.

De fysieke vergadering vond plaats op een prachtige locatie namelijk in de brasserie het Vijfde Caisson naast het Watersnoodmuseum. Leden konden vooraf het museum bezoeken en daar werd veel gebruik van gemaakt.
ALV Zeeuwind 29 juni 2022

Eindelijk weer elkaar in het echt ontmoeten
De sfeer zat er goed in want eindelijk mochten we onze leden na twee bijzondere jaren weer in het echt ontmoeten. "Na twee jaar voor een scherm te presenteren is het wel heel fijn om elkaar weer zo te kunnen ontmoeten." opent Wout van den Berg, voorzitter van de Raad van Commissarissen de vergadering. Onder luid applaus wordt er volop ingestemd.

Ook digitaal veel belangstelling
En hoewel het heel fijn is om elkaar weer live te ontmoeten blijft er ook veel belangstelling om de vergadering digitaal bij te wonen. Ruim 40 leden kijken op woensdagavond mee via de computer en ook de reacties via de chatfunctie zijn positief. "Via de digitale optie sluit ook een nieuwe groep leden aan bij de vergadering die anders vanwege verschillende redenen niet aanwezig kan zijn." vertelt directeur/bestuurder Teus Baars. "Dus uiteindelijk is die twee jaar noodgedwongen digitaal te vergaderen ook ergens goed voor geweest. De eerste hybride vergadering is een feit."

In gesprek met de leden
Na het formele gedeelte van de vergadering is er ook nog volop tijd om met leden in gesprek te gaan over de activiteiten van Zeeuwind. Tijdens een workshop krijgen leden de mogelijkheid om hun mening te geven over de strategie van Zeeuwind en het lidmaatschap. Dat leverde veel mooie inzichten op die we gaan bundelen en delen met onze leden. Ook digitaal kon je meedoen aan deze workshop en ook dat leverde veel interessante inzichten op. 

De volgende ledenvergadering
De volgende ledenvergadering vindt in december 2022 plaats. Ter zijner tijd krijgen onze leden weer een uitnodiging om fysiek of digitaal aan te sluiten. Voor nu kijken we terug op een succesvolle hybride ledenvergadering.