Zeeuwind geeft muzikale boost aan speciaal onderwijs

Het OdyZee College voor speciaal onderwijs krijgt een muzikale gift van Méér Muziek in de Klas. Zeeuwind is hierachter de stuwende kracht. De coöperatie steunt Méér Muziek in de Klas als goed doel, specifiek voor het speciaal onderwijs in Zeeland. Muziekschool Zeeland verzorgt de muzieklessen en instrumenten voor deze muzikale donatie aan OdyZee.
Cheque Zeeuwind Odyzee Meer Muziek in de klas

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Zeeuwind op 8 december kon er gestemd worden op drie goede doelen. Het goede doel met de meeste stemmen kreeg een schenking van € 5,- per deelnemend lid. Stichting Méér Muziek in de klas won met 39% van de stemmen en ontving een schenking van € 1120,- euro. “Als Zeeuwind vinden we het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor alle Zeeuwen. Dat doen we uiteraard door de energietransitie te versnellen, maar we vinden het ook belangrijk dat we bijdragen aan bredere maatschappelijke doelen,” vertelt Teus Baars van Zeeuwind. “De schenking aan Méér Muziek in de klas is daar een mooi voorbeeld van.”


“Vanuit ons gezamenlijke standpunt dat alle kinderen in Zeeland de mogelijkheid krijgen met muziek in aanraking te komen, is dit een heel mooi initiatief,” vertelt Robert Vroegindeweij van Muziekschool Zeeland. “Muziekschool Zeeland is als uitvoerende partij dan ook enorm blij met deze impuls vanuit Zeeuwind in samenwerking met Méér Muziek in de Klas om binnen het speciaal onderwijs extra aandacht te schenken aan muziek.”