Zeeuwind Nieuws in een nieuw jasje

De duurzame horizon van Zeeuwind reikt inmiddels verder dan windenergie. Dit heeft geleid tot een nieuwe koers en een daarbij passende nieuwe uitstraling, ook voor Zeeuwind Nieuws.
magazine zeeuwind

Onze oorsprong en onze belangrijkste inkomsten liggen bij de wind. Maar naast windparken ontwikkelen we ook zonneparken en richten we ons op het verduurzamen van woningen. Ook houden we ons bezig met innovaties zoals opslag. Tevens richten we onze pijlen op het concreet maken van het duurzame provinciale beleid door te zoeken naar samenwerking en verbinding.

In de nieuwe Zeeuwind Nieuws lees je meer over onze strategische pijlers en onze kernwaarden. Ook komt onze aangescherpte missie en visie aan bod. Ook kun je lezen hoe het met onze windparken, zonneparken en andere projecten gaat en komen er actuele onderwerpen zoals zonneparken op landbouwgrond aan de orde. Veel leesplezier.