Zon Offensief Zeeland zeer succesvol: 35.000 panelen in 2020

Met het Zon Offensief Zeeland bundelt Zeeuwind verschillende daken in Zeeland tot grootschalige zonne-energieprojecten. Zo organiseren we de SDE+ subsidie en de financiering. Al ruim 50 Zeeuwse bedrijven kiezen op deze manier voor in totaal 35.000 zonnepanelen!
Zon Offensief Zeeland

Tot nu toe 2.000 zonnepanelen 
Via het Zon Offensief Zeeland hebben we tot nu toe 2.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Hierbij ging het om uiteenlopende klanten; van bakkerij, transportbedrijf tot aannemers en vastgoedeigenaren.

Uitbreiding 2019 naar in totaal 20.000 panelen 
In 2019 plaatsen we in het voorjaar en aan het einde van de zomer nog eens 18.000 zonnepanelen bij 20 Zeeuwse bedrijven. Voor deze bedrijven is de SDE+ subsidie inmiddels rond en worden de technische studies en businesscases verder uitgewerkt. 

Aanvraag SDE+ subsidieronde voor nog eens 15.000 panelen
Ook de afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met diverse Zeeuwse bedrijven. Vorige week hebben we voor de SDE+ subsidieronde van het najaar van 2018 subsidie aangevraagd voor nog eens 25 bedrijven. Dat zijn in totaal 15.000 panelen. Bij een positieve beschikking in januari 2019 zullen deze panelen ongeveer een jaar later gerealiseerd worden. 

Volledige ontzorging
Zon Offensief Zeeland regelt alles voor de ondernemers. Er wordt subsidie aangevraagd, de lokale situatie bekeken én de zonnepanelen worden geplaatst. Ook worden de panelen 15 jaar lang gemonitord en onderhouden. De ondernemers hebben er geen omkijken naar en kunnen zich volledig richten op hun bedrijf. Men neemt 15 jaar lang zonnestroom af van de zonnepanelen op het eigen dak (van minimaal 150 m2) zonder investering in de panelen.  Wekken de bedrijven meer zonnestroom op dan nodig is, dan wordt dit tegen een vergoeding terug geleverd aan het elektriciteitsnet. En na 15 jaar zijn de zonnepanelen eigendom van de ondernemers.