Zonneparken op landbouwgrond: last of zegen?

Voor de energietransitie hebben we wind op land, wind op zee en zonne-energie hard nodig. Provincies, gemeenten, bedrijven en particulieren houden zich bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Zowel op daken als op grond. Grootschalige zonneparken worden steeds interessanter. De ruimte in ons land is echter beperkt. Agrariërs worden steeds vaker benaderd of zij hun land niet beschikbaar willen stellen voor zonneparken tegen een jaarlijkse grondvergoeding. Maar wat betekent dit voor de Zeeuwse agrarische sector? En hoe staat Zeeuwind hier tegenover?

Lees hier meer over in Zeeuwind Nieuws, juni 2018.
zonnepark op landbouwgrond