Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van Zeeuwind bestaat uit een Raad van Commissarissen, een directeur-bestuurder en een twaalftal medewerkers.

Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden door onze leden gekozen. Zij zien erop toe dat Zeeuwind zich houdt aan de wetten en regels en ook kijken zij of Zeeuwind de aansluiting houdt bij haar leden.

Voorzitter: Wout van den Berg
Leden: Connie Paasse, Roel Clement, Peter de Koeijer

Teus Baars

Directeur-bestuurder en medewerkers

Wil je meer weten over de directeur-bestuurder en medewerkers van Zeeuwind?

Bekijk onze medewerkers

Reglementen en statuten

Via onderstaande linken kunt u de bijbehorende reglementen en statuten inzien

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie LEDENVERGADERING 

Lidmaatschap Missie en visie