Ledenvergadering

Zeeuwind organiseert tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, in juni en in december. Afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden, is de ALV digitaal of fysiek.

De volgende ALV is 23 juni 2021. Informatie daarover, alsmede de agenda en onderliggende stukken, ontvangt u te zijner tijd. Wilt u informatie per mail ontvangen en is uw mailadres nog niet bekend bij Zeeuwind? Geef die dan via deze link aan ons door!

ALV

 

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

Lidmaatschap Missie en visie