Ledenvergadering

Zeeuwind organiseert tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, in juni en in december. Afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden, is de ALV digitaal of fysiek.

De uitnodiging voor de ALV, de agenda en onderliggende stukken, sturen we u te zijner tijd per mail. Ontvangt u de stukken nu nog over de post en wilt u de informatie ook per mail ontvangen? Geef uw mailadres dan via deze link aan ons door. Bedankt!

ALV

 

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

Lidmaatschap Missie en visie