Lidmaatschap

Wilt u samen met ons Zeeland verduurzamen en een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving? Dan is lidmaatschap van Zeeuwind iets voor u. U wordt dan mede-eigenaar van de windturbines en zonneparken van Zeeuwind. U zorgt er op die manier ook voor dat een deel van de Zeeuwse huishoudens elektriciteit geleverd krijgt, die op een schone manier is opgewekt.
ALV

Samen geven we Zeeland nieuwe energie

Zeeuwind zet zich samen met haar leden in voor een duurzaam en dus leefbaar Zeeland. We hebben alle hulp nodig om gezamenlijk over te stappen op nieuwe energie en te zorgen voor maatschappelijke verduurzaming. 

Als lid van Zeeuwind…

  • Bouwt u mee aan de toekomst van Zeeland

De roep om duurzame energie wordt door de klimaatdiscussie steeds sterker.  Daarom is het belangrijk dat we investeren in duurzame opwek maar ook in besparing door het verduurzamen van woningen. Als Zeeuwindlid wordt u mede-eigenaar van onze nieuwe projecten en draagt u actief uw steentje bij. 

  • Profiteert u van advies en aanbiedingen

Zeeuwind heeft regelmatig aantrekkelijke acties voor leden, zoals gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Ook zijn er interessante thema-avonden en kunt u tegen een voordelig tarief Zeeuwse stroom afnemen van onze eigen windturbines. 

  • Ontvangt u een aantrekkelijk rendement op uw investering

Als lid van Zeeuwind verstrekt u de coöperatie een lening van minimaal € 100,-. Daarover krijgt u jaarlijks rente die kan oplopen tot maar liefst 3,5%. Naast de jaarlijkse rente-uitkering delen Zeeuwindleden bovendien mee in de opbrengst. U bent immers mede-eigenaar van de windturbines of zonneparken. 

  • Geeft u ons nieuwe energie

We betrekken onze leden graag bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën en organiseren met enige regelmaat workshops. Ook kunnen we regelmatig hulp gebruiken bij het organiseren van informatieavonden.  

Word lid van Zeeuwind

U kunt vandaag nog lid worden door via onderstaande link het formulier in te vullen en het inschrijfgeld van € 10,- te betalen. Zodra wij dit hebben ontvangen, gaat uw lidmaatschap in. Na een half jaar vragen we u om ons een verplichte startlening te geven van minimaal € 100,- en maximaal € 25.000,-  Bij ontvangst hiervan voegen we uw inschrijfgeld toe aan uw lening. Als u geen geld leent vervalt uw lidmaatschap en inschrijfgeld. Over de door u verstrekte lening wordt jaarlijks rente uitgekeerd.

Bekijk onze leningsvoorwaarden
Meer informatie over de leningsvoorwaarden voor de afgesloten contracten (5 jaar vast) van voor 1 januari 2020 vindt u hier. Voor alle overige nieuwe contracten gelden de leningsvoorwaarden per 1 januari 2020. Klik hier voor de actuele rentetarieven per 1 januari 2020 en bekijk hier de informatie over de ledenleningen 2023.

Als er winst gemaakt wordt stelt het bestuur de Algemene Ledenvergadering voor om een deel van de winst uit te keren aan de leden. Naast de rente op uw lening is het dus mogelijk dat u een winstuitkering ontvangt. Over 2020 heeft Zeeuwind een bedrag van € 240.000, - aan de leden uitgekeerd. De winstuitkering wordt uitgekeerd over de eerste €1.000,- van de lening.

Lid worden

Mijn Zeeuwind

Als lid van Zeeuwind heeft u via ‘Mijn Zeeuwind’ een actueel overzicht van uw lening met de mutaties van het afgelopen jaar (bijstortingen en/of opnames) en het rentebedrag dat is bijgeschreven of uitbetaald. U kunt uw lening op ieder moment verhogen door een extra storting. Ook bent u vrij (een deel van) uw lening op te nemen. Wel is het zo dat het saldo van uw lening minimaal € 100, - moet bedragen om lid te blijven van Zeeuwind. (Bekijk hier hoe het ledenportaal werkt). 

Ledenvergadering en bestuur

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De coöperatie heeft een Raad van Commissarissen en een professionele organisatie met een directeur-bestuurder en medewerkers die de activiteiten van Zeeuwind organiseren en uitvoeren. De bevoegdheden van de ledenvergadering, de RvC en de directeur/bestuurder zijn vastgelegd in de statuten.

Zeeuwind Nieuws en e-mailnieuwsbrief

Als lid van Zeeuwind ontvangt u onze periodieke e-mailnieuwsbrief en tweemaal per jaar ons blad 'Zeeuwind Nieuws'. U vindt hierin de uitnodigingen voor de ledenvergadering en de agenda, het jaarverslag, maar ook nieuws over activiteiten, de productiecijfers van onze turbines en zonneparken, jaarcijfers en ander nieuws over de ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland.

Meer weten over de coöperatie?

Coöperatie Bestuurlijke organisatie 

LEDENVERGADERING Missie en visie