Samen de wijk verduurzamen

Projectleider Evert Damen van Stichting Energiek Zeeland vertelt hoe een bewoner van het Lansenpad contact opnam met een vraag over haar dak. “Er was lekkage, dus leek het haar een goed moment om bij de renovatie van het dak meteen zonnepanelen te integreren. Gaandeweg het gesprek bleek dat de buren mogelijk met dezelfde problemen kampten. Het gaat aan het Lansenpad om een blokje van twaalf vergelijkbare woningen. Zo kwamen we op het idee bij de buren te polsen of ze belangstelling hadden om mee te doen.”

Aantrekkelijke subsidie
De interesse bleek er te zijn. Stichting Energiek Zeeland organiseerde een informatieavond waar bijna alle bewoners op afkwamen. “Ze stonden open voor onze adviezen en konden bovendien gebruikmaken van een aantrekkelijke RRE-subsidie die op dat moment beschikbaar was. Daarmee konden we elke woning individueel inspecteren en van een energieadvies op maat voorzien. Dat kost normaal 121 euro, met de RRE-subsidie slechts 34 euro. Alle aanwezige bewoners hadden daar belangstelling voor. Een week later zouden we langskomen, maar toen gooide corona roet in het eten. Gelukkig konden de huisbezoeken aan het begin van dit najaar alsnog ingepland worden.

Kleine stapjes
Het valt Evert op dat het opknappen van de woning vaker de aanleiding is om te gaan verduurzamen. “Dat is logisch, als je dan tóch iets laat aanpassen, dan maar meteen goed. Dat is ook het doel van Stichting Energiek Zeeland: mensen er bewust van maken dat verduurzamen ook in kleine stapjes kan, gecombineerd met onderhoud dat toch moet gebeuren. Al die stapjes samen kunnen een woning op een gegeven moment energieneutraal maken. Dat vergroot vaak ook het wooncomfort.”

Lansenpad Vlissingen

Samen optrekken
Wat zijn de voordelen van collectief verduurzamen? Evert: “Het advies welke aanpassingen het meest effectief zijn, is uiteraard maatwerk per woning. Als er bijvoorbeeld zes woningen een bepaalde maatregel willen doorvoeren, dan kun je dat collectief aanbesteden. Dat is niet alleen prijstechnisch interessant, het kan ook praktische voordelen hebben. Wellicht zet de aannemer dan een mobiel toilet of werkkeet in de straat, zodat je minder overlast in je eigen huis ervaart. Wat ons ook opvalt bij dit soort burgerinitiatieven: het verbroedert! Mensen leren elkaar beter kennen – spontaan wordt er opeens een buurtbarbecue georganiseerd. Het brengt dus in meerdere opzichten positieve energie!”

Woningambassadeurs
Bij het inspecteren van de woningen aan het Lansenpad in Vlissingen waren ook woningambassadeurs van Stichting Energiek Zeeland aanwezig. “Zo kunnen zij de broodnodige ervaring opdoen. We hopen uiteraard dat er na het Lansenpad in Vlissingen nog vele buurten voor hulp en advies bij ons aankloppen!”