Warmtenetwerk Middelburg

Sinds een aantal jaren onderzoeken wij samen met de gemeente Middelburg, Woongoed Middelburg, Netverder en Eastman de mogelijkheden om een deel van de wijk Dauwendaele te Middelburg aardgasvrij te maken. Een warmtenet zou een alternatief kunnen zijn.
fotograaf Aart van Belzen

Samen met 49 andere gemeenten heeft Middelburg in 2019 geld van het Rijk gekregen om onderzoek en ervaring op te doen bij het aardgasvrij maken van een deel van de wijk Dauwendaele. Vanaf dat moment onderzoeken wij samen met de gemeente en de andere partners de mogelijkheden om deze huizen op een alternatieve manier te verwarmen. 

Een warmtenet is er niet zomaar. Er wordt van de samenwerkende partijen leiderschap, creativiteit, openheid en flexibiliteit gevraagd. Daarnaast is duidelijk geworden dat er extra geld van de gemeente nodig is om de kans op realisatie van het warmtenet te vergroten. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad positief besloten over deze extra bijdrage. 

Dit positieve besluit wil nog niet zeggen dat het warmtenet er ook echt komt. We moeten nog veel zaken verder onderzoeken.  Een van de belangrijkste zaken hierbij is instemming van de bewoners van de wijk (huiseigenaren en huurders). We verwachten dat we rond de zomer van 2022 een concreet voorstel aan de bewoners kunnen doen. Op basis daarvan kunnen zij dan besluiten om wel of niet op het warmtenet aan te sluiten. Voor die tijd zullen zij op verschillende manieren geïnformeerd en betrokken worden bij het plan.

Naast dit project zoeken we met andere deelnemers van het Programma Aardgasvrije Wijken naar mogelijkheden tot samenwerken. Het doel is samen te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die we tegenkomen bij het  aardgasvrij maken van een bestaande woonwijk. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan de kennis die nodig is om alle wijken in Nederland over te laten gaan naar duurzaam aardgasvrij koken en verwarmen.