Windparken in ontwikkeling

Zeeuwind werkt op diverse locaties aan het ontwikkelen van windparken in eigen beheer of in samenwerking met partners in de vorm van een deelneming. Vanaf het eerste idee voor een windpark tot het moment dat de bouw kan beginnen kunnen vele jaren voorbijgaan. Vaak is er een wijziging van een bestemmingsplan nodig. Daarvoor zijn dan weer vele onderzoeken nodig, zoals natuur-effectrapportages, geluidshinder-, slagschaduwhinder- en archeologisch onderzoek en externe veiligheidsonderzoeken.

Onderstaande windparken bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen.

Windpark Axelse Vlakte 

Momenteel trekken drie partijen (Eneco, Zeeuwind en Sagro) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van windenergie in de gemeente Terneuzen, namelijk Windpark Axelse Vlakte. Het windproject bestaat uit 2 windturbines, ieder met zijn eigen vergunningen. De noordelijke turbine wordt door Eneco en Zeeuwind ontwikkeld en de zuidelijke turbine door Sagro. Deze twee turbines kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 8.000 huishoudens. Windpark Axelse Vlakte hanteert een windfonds en voor de noordelijke turbine wordt een participatievorm met rendementspercentage uitgewerkt. Na akkoord van gemeente Terneuzen op het concept principeverzoek van de initiatiefnemers, worden de vergunningsaanvragen begin 2020 ingediend. De bouw is voorzien voor de tweede helft van 2021. Lees hier meer

Windpark Willem-Annapolder

Momenteel loopt de ontwikkeling van Windpark Willem-Annapolder, waarbij de 10 huidige windturbines uit 2003 (tiphoogte 96m) worden vervangen door 4 grotere windturbines (tiphoogte 180m). Momenteel trekken drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) gezamenlijk op bij de ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle, namelijk Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. In deze 3 windparken worden de huidige 12 windturbines vervangen door in totaal 8 grotere windturbines. Deze kunnen voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 24.000 tot 30.000 huishoudens. Lees hier meer

Windpark Sint Maartensdijk

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Tholen bepaald dat zoekgebieden voor windenergie in een straal van max 700 m liggen rondom bestaande windparken. Ook heeft gemeente Tholen bepaald dat minimaal 25% van de opbrengst van deze nieuwe windturbines moet worden ingezet duurzaamheid en leefbaarheid.
Voor Zeeuwind is dit aanleiding om te onderzoeken of uitbreiding van de bestaande windparken mogelijk is. Dit doen we samen met de huidige projectpartners van Windpark Noordpolder en Derde Dijk. De komende tijd stellen we in overleg met de omgeving, gemeente en provincie een plan op. Dit plan delen we met bedrijven en bewoners in de omgeving en we gaan in overleg met de omgeving over de besteding van een deel van de opbrengst van het windpark aan duurzaamheid en leefbaarheid. 

Windpark Reimerswaal 

Op de locatie van Windpark Reimerswaal heeft Zeeuwind in 1988 haar eerste drie windturbines van ieder 75 kW gerealiseerd. In het jaar 2000 zijn deze 3 turbines vervangen door de huidige 2 van 1.320 kW in totaal. Ook deze 2 windturbines zijn inmiddels aan vervanging toe. In overleg met gemeente Reimerswaal en de Provincie Zeeland wordt gekeken naar een geschikte locatie. Zeeuwind werkt hiervoor samen met de eigenaren van andere windparken in de regio die op termijn ook vervangen moeten worden, namelijk Windpark Anna-Mariapolder van Eneco en de solitaire windturbine aan de Grindweg bij het agrarische bedrijf van maatschap Hopmans.