Platform Energiek Zeeland

Platform Energiek Zeeland is bedoeld om de woningverduurzaming in Zeeland te versnellen. ​​​​​​​Voor consumenten is verduurzaming echter geen doel op zich. Voor hen gaat het om de samenhang tussen het vergroten van de leefbaarheid, zowel qua comfort, klimaat als energiekosten, en de vitaliteit van de straat en de wijk. Platform Energiek Zeeland speelt hierop in.
Platform Energiek Zeeland

Het platform is een initiatief van Stichting Energiek Zeeland, opgericht door ZMf en Zeeuwind en voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord 2017. In dit akkoord is afgesproken dat alle particuliere woningen in 2045 volledig energieneutraal zijn

Hoe werkt het platform?
Voor eigenaren van woningen is het lastig om te bepalen hoe de woning het slimste verduurzaamd kan worden en met wie dit het beste uitgevoerd kan worden. Platform Energiek Zeeland helpt eigenaren bij het integraal verduurzamen van de woning. Als eigenaar (of groep van eigenaren) maak je een online paspoort aan via het digitale platform. Daarna bekijkt een lokale woningadviseur met de eigenaar welke maatregelen in welk tempo en volgorde geschikt zijn voor de woning en het beschikbare budget. Via het platform selecteren eigenaren vervolgens aannemers en installateurs op basis van werkelijke kosten en energiebesparing. 

Opleiding voor lokale woningambassadeurs
Platform Energiek Zeeland investeert naast een digitaal platform ook in het opleiden van lokale woningambassadeurs. Deze woningambassadeurs zijn lokale woningeigenaren met een duurzaam hart, bijvoorbeeld leden van Zeeuwind. Het platform stelt vanuit het rekenmodel een aantal duurzame maatregelen voor. De woningambassadeur bekijkt met de wensen van de bewoner wat er realistisch is en in welke volgorde de maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd. Platform Energiek Zeeland biedt hen hiertoe een training aan.

Pilot in Zeeuwse dorpen
Momenteel wordt het platform getest in ’s-Heer Hendrikskerken, Oostkapelle, Baarland en Koudekerke-Dishoek. De testervaringen gebruiken we voor het lanceren van het platform halverwege 2019 voor heel Zeeland.