RHEDCOOP

Het RHEDCOOP-programma, wat staat voor Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COOPeraties, is een grensoverschrijdend project . De 15 partners uit België en Nederland streven er samen naar om meer woningen te verduurzamen. Voor de uitvoering van het project is een budget beschikbaar van 3.746.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd wordt door Europa.
RHEDCOOP

RHEDCOOP: verduurzaming van woningen met Europese steun  

Vooral voor particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen blijft verduurzamen lastig. Zeker als het om minder kapitaalkrachtige bewoners en minder rendabele renovatieprojecten gaat. RHEDCOOP  werkt daarom aan de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model. Hierbij wordt de energiebesparing van de maatregelen gebruikt om deze te financieren. Dit model heeft nog een aanvullend maatschappelijk doel en maakt coöperaties mede-eigenaar, waardoor zij zich kunnen professionaliseren. 

RHEDCOOP zet elf demonstratieprojecten op om coöperaties op die manier voldoende ervaring en kennis te laten opdoen. Zo wordt er o.a. onderzocht of een ESCo een geschikte manier is om de verduurzaming van de wijk Dauwedaele financieel mogelijk te maken. 

Lees hier meer over RHEDCOOP

Project partners: Stichting Avans, Dubolimburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Kamp C Duurzaam Bouwen, Provincie West-Vlaanderen, Ecopower, Energiecoöperatie Udenhout, Gemeente Tilburg, REScoop Vlaanderen, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant, VZW Minder=Meer, Gemeente Borsele, Gemeente Middelburg, Zeeuwind