Warmtenetwerk Middelburg

De afgelopen jaren onderzochten DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Woongoed en  Zeeuwind samen met bedrijven in de directe omgeving van Dauwendaele de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet voor een deel van de wijk Dauwendaele. Daarbij kunnen warmtebronnen vanuit de omgeving (zoals industriële restwarmte) worden ingezet voor het verwarmen van de bestaande huizen in de wijk.
fotograaf Aart van Belzen

Het onderzoek heeft zich in eerste instantie vooral gericht op de technische en financiële kant van het project. Hieruit is gebleken dat het op dit moment vanuit financieel oogpunt niet haalbaar is om een warmtenet aan te leggen. Ook verschillende onzekerheden maken het moeilijk en daarom is besloten een stapje terug te doen in dit project.

We willen nu meer samenwerking zoeken met andere deelnemers van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het doel is samen te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die we tegenkomen bij het  aardgasvrij maken van een bestaande woonwijk. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan de kennis die nodig is om alle wijken in Nederland over te laten gaan naar duurzaam aardgasvrij koken en verwarmen.

Wanneer we door veranderende marktomstandigheden weer kansen zien voor het project in Dauwendaele, zullen we daar opnieuw naar kijken.