Goes Energie Collectief PUUR

Investeer in gezamenlijke zonnepanelen en ontvang een lagere energierekening

Goes Energie Collectief PUUR wil een bijdrage leveren aan een duurzamer Goes. Maar dan graag met u en voor u. Samen met onze leden gaan we investeren in ons eerste postcoderoos-project in Goes. Als coöperatie regelen we alles en als lid krijgt u gemiddeld 4,5% rendement (als korting op uw energierekening) en betaalt u 15 jaar lang minder energiebelasting. De coöperatie, opgericht in 2019, wordt bestuurd door: voorzitter Klaas van der Woude, secretaris Carla Michielsen en penningmeester Joke Kesterloo. Zowel in de startfase als in de beheerfase wordt Goes Energie Collectief PUUR bijgestaan door Zeeuwind.
PUUR - investeer in zonnepanelen

Door de buurt en van de buurt

Het wordt steeds duidelijker dat we de opwarming van de aarde een halt moeten toeroepen. Wereldwijd, maar ook landelijk en in de Goese samenleving. Als coöperatie willen we graag, samen met u een bijdrage leveren aan een duurzaam Goes.
Goes Energie Collectief Puur is ontstaan door samenwerking van een 10-tal Goesenaren en Kattendijkers, die vinden dat burgers zelf actief mee kunnen werken om de energietransitie te realiseren. Daarbij is het gezamenlijk opwekken van elektriciteit een logische keus. Er zijn tenslotte veel huizen waarvan de daken te klein zijn of ongeschikt voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen. Wij gaan voor duurzame energie voor iedereen, binnen handbereik. Zodat Goes een fijne plek blijft om te leven, wonen en werken.
 

Wat kost één zonnepaneel en hoe verdien ik dit terug?

In deze presentatie leggen we uit hoe de business case in elkaar zit. U verdient uw zon-certificaat terug door de teruggave van energiebelasting op uw eigen stroomverbruik en de verkoop van de stroom door de coöperatie aan een energieleverancier. Op dit moment schatten wij in dat de terugverdientijd van het zon-certificaat op basis van de teruggave van de energiebelasting ongeveer ligt op ongeveer 8 jaar. De looptijd van een postcoderoos-regeling is 15 jaar. Dus na de terugverdientijd krijgt u nog steeds opbrengsten vanuit de energiebelasting en de stroomverkoop.
Op dit moment verwachten we een rendement van ongeveer 4,5% op uw investering. Daarnaast verwachten we een interessant positief resultaat voor de coöperatie als gevolg van de stroomverkoop. Dat komt ook toe aan de leden, maar kan voorlopig als reserve worden beschouwd. In de presentatie kunt u het financiële plaatje bekijken en als uw vragen heeft horen we dit graag. Wij kunnen niet alle omstandigheden in de komende 15 jaar overzien en hebben op basis van de huidige inzichten voorzichtige inschattingen gedaan. De postcoderoos-regeling is een landelijke vastgestelde regeling door de belastingdienst.

U koopt zon-certificaten en één certificaat komt ongeveer overeen met één zonnepaneel. Het bedrag van één zon-certificaat op het dak van Bosch Car Service) ligt rond de € 280,-. Het is van belang dat u niet meer certificaten neemt dan uw eigen stroomverbruik. Alleen op de door u afgenomen stroom kunt u de energiebelasting terugvragen. De productie van de panelen vallen in de praktijk vaak mee en daardoor kan er op een certificaat ook meer energie geleverd worden dan vooraf precies kan worden ingeschat. Wij adviseren u om maximaal 85% van uw stroomverbruik met certificaten te dekken. Eén certificaat staat ongeveer gelijk aan de stroomopbrengst van 285 Kwh. Deelt u dit op uw stroomverbruik en dan weet u hoeveel certificaten bij u passen. Dit aantal kunt u aangeven op het formulier onderaan deze pagina. 


Wilt u meer weten of intekenen op zon-certificaten?

Intekenen op zon-certificaten is mogelijk als u in één van de volgende postcodegebieden woont: 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4472, 4474, 4475, 4478, 4481 of 4482. De intekening is reeds gestart, maar zodra alle zon-certificaten uitgegeven zijn worden er weer nieuwe daken gezocht.
Voor meer informatie kunt u de presentatie of onze veelgestelde vragen bekijken. Ook is er een facebookpagina met de naam PUUR@GoesEnergieCollectief. Is uw vraag niet beantwoord? Stuurt u dan een e-mail naar puur.goesenergiecollectief@gmail.com

Onderaan deze pagina kunt u intekenen op zoncertificaten. 

Lokaal: Gezamenlijk investeren in een lokaal postcoderoosproject met beschikbare daken in Goes.
Zorgeloos: De coöperatie regelt de daken en alle praktische zaken, zoals o.a. de installatie, het onderhoud en de verzekeringen.
Samen: Onze leden investeren gezamenlijk in duurzame energieprojecten in Goes. Als lid draagt u bij en profiteert u van een duurzamer Goes.
Duurzaam: Goes Energie Collectief PUUR staat voor duurzame energie voor iedereen, binnen handbereik.


Hoe is Goes Energie Collectief PUUR tot stand gekomen?

In de tweede helft van 2017 dachten een aantal Kattendijkers na over een lokale bijdrage aan de energietransitie. Ze wilden dat niet alleen overlaten aan de nationale overheden en grote bedrijven. Een aantal maanden later kwamen een aantal Goesenaren met hetzelfde doel bijeen en via Zeeuwind kwamen de groepjes elkaar op het spoor en besloten gezamenlijk verder te gaan. Ze dachten na over de mogelijkheden en vonden al spoedig steun bij Zeeuwind. Met financiële steun bij de gemeente Goes en de Rabobank kon de weg geëffend worden om projecten te realiseren.
Een postcoderoosproject is heel geschikt voor dit doel. En veel tijd werd er gestoken in het bestuderen van de regelgeving en het vinden van daken. In het begin van 2019 vielen de stukken samen en konden de stappen voor de realisering worden gemaakt. En nu zijn we klaar voor het realiseren van een tweetal projecten.
 

INTEKENFORMULIER ZONCERTIFICATEN

Geslacht