Goes Energie Collectief PUUR

Investeer in gezamenlijke zonnepanelen en ontvang een lagere energierekening

Goes Energie Collectief PUUR wil een bijdrage leveren aan een duurzamer Goes. Maar dan graag met u en voor u. Samen met onze leden gaan we investeren in ons eerste postcoderoos-project in Goes. Als coöperatie regelen we alles en als lid krijgt u gemiddeld 5,5% rendement (als korting op uw energierekening) en betaalt u 15 jaar lang minder energiebelasting. De coöperatie, opgericht in 2019, wordt bestuurd door: voorzitter Klaas van der Woude, secretaris Carla Michielsen en penningmeester Joke Kesterloo. Zowel in de startfase als in de beheerfase wordt Goes Energie Collectief PUUR bijgestaan door Zeeuwind.
PUUR - investeer in zonnepanelen

Door de buurt en van de buurt

Het wordt steeds duidelijker dat we de opwarming van de aarde een halt moeten toeroepen. Wereldwijd, maar ook landelijk en in de Goese samenleving. Als coöperatie willen we graag, samen met u een bijdrage leveren aan een duurzaam Goes.
Goes Energie Collectief Puur is ontstaan door samenwerking van een 10-tal Goesenaren en Kattendijkers, die vinden dat burgers zelf actief mee kunnen werken om de energietransitie te realiseren. Daarbij is het gezamenlijk opwekken van elektriciteit een logische keus. Er zijn tenslotte veel huizen waarvan de daken te klein zijn of ongeschikt voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen. Wij gaan voor duurzame energie voor iedereen, binnen handbereik. Zodat Goes een fijne plek blijft om te leven, wonen en werken.

Hoe werkt het?

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de postcoderoos (4461, 4462,4463, 4464, 4465, 4472, 4474, 4475, 4481 en 4482) wonen van de zonne-energie-installatie komen in aanmerking voor teruggave van de energiebelasting voor elke collectief opgewekte kWh. Deelnemers worden lid en kopen zoncertificaten van de coöperatie. Als deelnemer krijgt u van de belastingdienst een aanwijzing, waarmee u bij uw elektriciteitsleverancier de energiebelasting terug kunt vragen.

Wat kost één zonnepaneel en hoe verdien ik dit terug?

U koopt zoncertificaten. Eén zoncertificaat komt overeen met één zonnepaneel. Het bedrag hiervoor werken we momenteel nog uit, maar dit zal rond de 300 euro per certificaat liggen. Ook het bedrag voor de jaarlijkse ledenbijdrage per certificaat wordt nog bepaald en is afhankelijk van de kosten voor de administratie van de coöperatie.
Een gemiddeld huishouden kan met 12 zonnepanelen, en dus met 12 zoncertificaten, bijna haar gehele jaarlijkse elektriciteitsgebruik van 3.300 kWh duurzaam opwekken. Daarmee bespaart u jaarlijks op uw energienota. Als coöperatie hebben we jaarlijks kosten voor de netaansluiting, verzekering en onderhoud. We werken momenteel het bedrag uit wat er voor een huishouden met 12 zonnepanelen na aftrek van deze ledenbijdrage overblijft. We raden aan om met niet meer certificaten deel te nemen dan nodig is om 90% van uw stroombehoefte dekken.

Wilt u meer weten of intekenen op zoncertificaten?

Bekijkt u dan de presentatie, welke wij op de informatieavonden in juni 2019 hebben laten zien. Ook kunt u onze veelgestelde vragen en antwoorden inzien. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met carlamichielsen@zeelandnet.nl
Onderaan deze pagina kunt u intekenen op zoncertificaten. 

Lokaal: Gezamenlijk investeren in een lokaal postcoderoosproject met beschikbare daken in Goes.
Zorgeloos: De coöperatie regelt de daken en alle praktische zaken, zoals o.a. de installatie, het onderhoud en de verzekeringen.
Samen: Onze leden investeren gezamenlijk in duurzame energieprojecten in Goes. Als lid draagt u bij en profiteert u van een duurzamer Goes.
Duurzaam: Goes Energie Collectief PUUR staat voor duurzame energie voor iedereen, binnen handbereik.

Hoe is Goes Energie Collectief PUUR tot stand gekomen?

In de tweede helft van 2017 dachten een aantal Kattendijkers na over een lokale bijdrage aan de energietransitie. Ze wilden dat niet alleen overlaten aan de nationale overheden en grote bedrijven. Een aantal maanden later kwamen een aantal Goesenaren met hetzelfde doel bijeen en via Zeeuwind kwamen de groepjes elkaar op het spoor en besloten gezamenlijk verder te gaan. Ze dachten na over de mogelijkheden en vonden al spoedig steun bij Zeeuwind. Met financiële steun bij de gemeente Goes en de Rabobank kon de weg geëffend worden om projecten te realiseren.
Een postcoderoosproject is heel geschikt voor dit doel. En veel tijd werd er gestoken in het bestuderen van de regelgeving en het vinden van daken. In het begin van 2019 vielen de stukken samen en konden de stappen voor de realisering worden gemaakt. En nu zijn we klaar voor het realiseren van een tweetal projecten.
 

INTEKENFORMULIER ZONCERTIFICATEN

Geslacht