Werking zonne-energie

Om zonlicht om te zetten naar bruikbare stroom zijn naast een zonnepaneel ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig. Zo’n compleet systeem wordt door technici een PV-systeem genoemd. PV staat hier voor PhotoVoltaic, een Engelse term voor de omzetting van licht naar elektrische spanning: dat heet dan een fotovoltaïsche reactie. Voor het opwekken van zonne-energie is niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. De zonnecellen zetten licht om naar elektrische (gelijk)spanning. Deze spanning gaat via kabels naar een binnenshuis geplaatste omvormer. Deze omvormer zet de gelijkspanning van de zonnepanelen om naar 230 volt wisselstroom voor het elektriciteitsnet.

Teruglevering

Wanneer de zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan u op dat moment verbruikt, wordt de elektriciteit teruggeleverd aan het net. De vergoeding voor teruglevering is dus even hoog als u betaalt voor afname. Energiebedrijven zijn verplicht de zonnestroom die een huishouden per jaar aanlevert te verrekenen met de afname. Wordt er meer teruggeleverd dan er wordt afgenomen dan moet het energiebedrijf een ’redelijke’ vergoeding betalen.

Om te zorgen dat deze teruggeleverde elektriciteit gemeten en verrekend kan worden, moet uw elektriciteitsmeter een draaischijfmeter (Ferrarismeter) of een digitale meter met 4 telwerken zijn. Indien uw meter niet geschikt is om teruggeleverde stroom te registreren dan kunt u een ‘slimme meter’ aanvragen bij uw netwerkbeheerder.

Onderhoud

Zonnepanelen vragen nauwelijks onderhoud. Het is voldoende om ze eens per jaar te (laten) controleren: werken alle onderdelen nog goed en zitten de panelen nog goed vast? Sommige systemen geven zelf aan wanneer een paneel niet goed functioneert. Schoonmaken is veelal niet nodig, omdat het vuil er vanzelf afspoelt. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen in de buurt van een spoor, drukke snelweg of zware industrie liggen.

Vermogen

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watts. De productie van zonnestroom is echter nooit gelijk, omdat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Bij zonnepanelen wordt daarom het maximale vermogen aangegeven in Wattpiek (Wp). Bij het berekenen van de werkelijke opbrengst gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te koppelen met de hellingshoek en zonrichting van het paneel.

Voorbeeld: Een silicium zonnesysteem met een vermogen van 1.000 Watt-piek (ca. 8 m2 totaal aan panelen), levert in Nederland jaarlijks gemiddeld 850 kWh op. In Zeeland met meer zonuren dan landelijk, mag u uitgaan van gemiddeld 1.000 kWh per jaar.