Zonneparken in ontwikkeling

Zeeuwind werkt op diverse locaties aan het ontwikkelen van zonneparken in eigen beheer of in samenwerking met partners in de vorm van een deelneming.

Onderstaande zonneparken bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen.
Zonnepark Koudekerke in aanbouw 2

Drijvend zonnepark Krammer

Samen met Deltawind onderzoekt Zeeuwind de mogelijkheid voor een drijvend zonnepark op de beide bekkens van het Krammersluizencomplex.

De potentie van deze locatie is ongeveer 25-30ha, ofwel 40-50 MWp zon PV. Voor de netaansluiting kan gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluiting van het windpark.

Momenteel lopen gesprekken met o.a. gemeente, Rijkswaterstaat en Provincie om de mogelijkheden te verkennen.

De eerste aanvragen voor vergunningen zijn ingediend en worden behandeld door bevoegd gezag.